Kierunek Automatyka i Robotyka
Podstawy Miernictwa
Dynamika Układów
Technika Cyfrowa
Metody Numeryczne