Studia doktoranckie

AIDA: Seminarium doktoranckie - JP

Analiza wrażliwości - studia doktoranckie

Metody przetwarzania danych eksperymentalnych
Modelowanie i analiza obiektów dynamicznych

Modelowanie matematyczne w biologii i medycynie

SD – Modelowanie Matematyczne w Biologii i Medycynie

Seminarium doktoranckie - JP

Sprzężenia zwrotne w układach biologicznych i biomedycznych

Sterowniki przemysłowe, studia S3

SymIn: Metody modelowania i statystycznej analizy danych