Kierunek Automatyka i Robotyka  (II stopień)

(sem. 3) Elementy prawa

(sem. 1) Negocjacje

(sem. 3) Elementy prawa / Etyka

Metody Optymalizacji(sem. 1)

Identyfikacja Procesów (sem. 1,2)

Teoria Sterowania (sem. 1, 2)

(sem. 2) Rapid prototyping of energy-efficient driving systems

(sem. 3) Final Project Seminar