Kurs LabVIEW

e-Politechnika forum

Programowanie - zajęcia dodatkowe

Przedmiot "Dzień z pracodawcą" ma na celu informowanie studentów Wydziału AEiI o działaniach edukacyjnych i promocyjnych podejmowanych przez pracodawców współpracujących z Wydziałem AEi, a mianowicie:
  1. o wykładach zapraszanych prowadzonych przez praktyków, mających na celu zaznajomienie z praktycznymi aspektami tworzenia oprogramowania lub innych praktycznych aspektach pracy informatyka/automatyka/elektronika
  2. o kursach i szkoleniach prowadzonych przez firmy, mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych studentów i ich wartości na rynku pracy
  3. o stażach i praktykach, a także ofertach pracy pracodawców współpracujących z Wydziałem AEiI
  4. o wydarzeniach mających na celu promocję firm - np. Targi Pracy, Forum Pracodawców, Dni Otwarte wybranych firm, itp.