Informacje i kursy dotyczące możliwości Platformy Zdalnej Edukacji i kursów zdalnych

Szablon kursu wspomagającego zajęcia dydaktyczne - wersja "student"

Szablon kursu wspomagającego zajęcia dydaktyczne - wersja "teacher"