Topic outline

 • Zdalne zajęcia kontaktowe w semestrze zimowym 2020

  Zdalne zajęcia kontaktowe z KTZiR będą odbywały się za pośrednictwem komunikatora MS Teams, proszę zapisywać się na wykłady:

  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa66380790f154cafb5279910d71a82bb%40thread.tacv2/conversations?groupId=a3088460-e472-463f-bc83-8aa3c5fcf33a&tenantId=ab840be7-206b-432c-bd22-4c20fdc1b261


  Pierwszy wykład już w poniedziałek 05.10.2020 o godzinie 8:30.

  Zapraszam - Magdalena Skonieczna • This topic

  Ćwiczenie 1. Opanowanie procedury przeszczepu (pasażowania) komórek rosnących w formie „adherentnej”.

  Ćwiczenie 1. Opanowanie procedury przeszczepu (pasażowania) komórek rosnących w formie „adherentnej”.

  Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych obejmuje:

  - przygotowanie teoretyczne z zakresu BHP;

  - znajomość instrukcji do  ćwiczeń_1;

  - znajomość tematyki wykładu_1;

  - znajomość materiału z książki Stanisławy Stokłosowej "Hodowla komórek i tkanek" rozdziały 1-5, tj. "Wstęp - Biologia i charakterystyka hodowli" (strony 1-50; wydanie 1 z roku 2012).

  Zajęcia będą odbywały się poprzez zdalne komunikatory (grupy dr M. Skoniecznej - poprzez komunikator MS Teams; link jak do wykładów).

  Grupy dr A. Lalik - po uzgodnieniu z prowadzącym.

  Przydział do grup wg planu, dokładne listy pojawią się jutro na wykładzie.

  Magda Skonieczna. • Ćwiczenie 2. Testy oceny cytotoksyczności (Test MTT/MTS; test klonogenny).

  Ćwiczenie 2. Testy oceny cytotoksyczności (Test MTT/MTS; test klonogenny).

  Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych obejmuje:

  - znajomość instrukcji do  ćwiczeń_1 i 2;

  - znajomość tematyki wykładu_1-2;

  - znajomość materiału z książki Stanisławy Stokłosowej "Hodowla komórek i tkanek" rozdziały 6, 11, 15 tj., "Środowisko hodowlane", "Linie komórkowe", "Hodowle in vitro w toksykologii" (strony 51-61; 140-157; 241-268; wydanie 1 z roku 2012);

  - praktyczna znajomość liczenia komórek w komorze Buerkera (kurs BKiGO oraz BMiGO);

  - obliczenia biochemiczne (roztwory procentowe i molowe, przeliczanie stężeń roztworów (kurs BKiGO oraz BMiGO).


 • Ćwiczenie 3. Klonogenne systemy tkankowe - omówienie i analiza wyników.

  Ćwiczenie 3. Klonogenne systemy tkankowe - omówienie i analiza wyników.


  Przygotowanie do zajęć obejmuje znajomość wykładów 1-3 oraz instrukcji do ćwiczeń 2 i 3.

  Treści z podręcznika: rozdziały 7 ("Rozdzielanie i identyfikacja komórek..."), 8 ("Apoptoza i nekroza..."), 10 ("Biotechnologia...") i 12 ("Hodowle przestrzenne...").

 • Ćwiczenie 4. Ocena pęknięć pojedynczej i podwójnej nici DNA oraz uszkodzeń oksydacyjnych metodą elektroforezy pojedynczych komórek w żelu agarozowym, „metoda kometowa” (comet assay).

  Ćwiczenie 4. Ocena pęknięć pojedynczej i podwójnej nici DNA oraz uszkodzeń oksydacyjnych metodą elektroforezy pojedynczych komórek w żelu agarozowym, „metoda kometowa” (comet assay).


  Przygotowanie do zajęć obejmuje:

  - znajomość instrukcji do ćwiczenia 4;

  - znajomość zagadnień do ćwiczeń 1-3;

  - znajomość tematyki wykładów 1-4;

  - treści z podręcznika wskazane do przygotowania zajęć 1-3;

  - obliczenia biochemiczne i cytologiczne.