• Wydział: Automatyki, Elektroniki i Informatyki 
  • Dyscyplina: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 
  • Typ studiów: stacjonarne III stopnia doktoranckie 8 sem.
  • Przedmiot: Inteligencja obliczeniowa we wspomaganiu diagnostyki i terapii medycznej
  • Prowadzący: prof. dr hab. inż. Jacek Łęski
  • Semestr: 5 i 6

Przekierowanie:

Właściwy kurs znajduje się pod adresem:

Przygotowanie, prowadzenie oraz wspomaganie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Automatyka i Robotyka
Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna
Elektronika
Informatyka

Studia S3, sem. 1
Studia NS3, sem. 1