Studia I stopnia (inżynierskie)

Cybernetyka zajmuje się rozwiązywaniem problemów techniki na podstawie wiedzy z innych dziedzin, jak np. biologii, fizyki, socjologii, psychologii oraz metodami pozwalającymi naśladować przez komputery inteligentną działalność człowieka.

Na tej stronie będą zamieszczane materiały dla  realizacji zdalnego:

Wykładu:

- prezentacje i komentarze słowne - nagrana mowa, będąca wykładem.

Projektu:

- będą zamieszczane informacje ogólne " dla wszystkich". Szczegółowe informację między sekcją a prowadzącym będą wymieniane mailem: ldziczkowski@polsl.pl.

Prośba wielka-- Temat każdej korespondencji proszę zaczynać skrótem PTT. Ze względu na konieczność prowadzenia wielu kursów równocześnie i konieczność pracy zdalnej ilość poczty jest tak duża, że trudno to ogarnąć.

Celem przedmiotu jest przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów kryptograficznej ochrony danych. Wykład umożliwia zapoznanie się z podstawowymi pojęciami z tego zakresu, zasadami konstrukcji systemów kryptograficznych oraz typami podstawowych prymitywów składowych używanych do ich budowy.

Karta przedmiotu

Teleinformatyka, sem.3

Przedmiot obowiązkowy, obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu przetwarzania sygnałów analogowych i cyfrowych

Teleinformatyka
Studia S1, sem. 5

Przedmiot "Technika Cyfrowa" prowadzony na sem II na kierunku Teleinformatyka

Technika Światłowodowa dla Teleinformatyki

Celem przedmiotu jest podanie podstaw teoretycznych oraz przykładów zastosowań elektronicznych urządzeń i systemów zdalnej opieki medycznej.

Celem projektu jest kształcenie umiejętności analizy zadania z zakresu telemedycyny i  rozwiązywania problemów związanych z akwizycją i transmisją danych biomedycznych.

Kierunek Teleinformatyka
studia S1
sem. 2