.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu CPS dla studentów kierunku Teleinformatyka studiów stacjonarnych II stopnia

Przedmiot obowiązkowy  sem. 2

Celem przedmiotu jest przedstawienie metod kwantowego przetwarzania informacji oraz wykorzystaniem tych technik do konstrukcji protokołów kryptograficznych. Omawiane zagadnienia dotyczą wykorzystania specyfiki systemów kwantowych do konstrukcji systemów teleinformatycznych o właściwościach niemożliwych do uzyskania metodami klasycznymi. Jako przykłady takich konstrukcji szczegółowo omawiany jest algorytm Shor’a,  protokoły kwantowej dystrybucji klucza (QKD), bezpośrednia bezpieczna komunikacja kwantowa (utajnienie bez szyfrowania), komunikacja kontrfaktyczna (komunikacja bez przesyłania nośników informacji), komunikacja semikwantowa (tylko jeden uczestnik protokołu ma sprzęt kwantowy).

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z współczesnymi trendami rozwojowymi sieci teleinformatycznych.