Program kursu zawiera bardzo zwięzłe przedstawienie podstawowych wiadomości z zakresu mechaniki gruntów. Swym zakresem obejmuje zarówno część audytoryjną jak i laboratoryjną, w tym wybrane badania: oznaczenie zagęszczalności gruntów, ściśliwości w warunkach edometrycznych oraz sposób opracowywania przekrojów geologiczno-inżynierskich