Program kursu zawiera bardzo zwięzłe przedstawienie podstawowych wiadomości dotyczących fundamentowania. Swym zakresem obejmuje zarówno część audytoryjną, laboratoryjną jak i projektową.