logo Pracownia Geometrii i Grafiki Inżynierskiej

Uwaga:

Klucz dostępowy do kursu podawany jest Uczestnikom przez Prowadzącego zajęcia, niedopuszczalne jest publikowanie takich danych na forach internetowych. 

Konta, z których użytkownicy nie logowali się w okresie dłuższym niż 360 dni będą usuwane bez ostrzeżenia i powiadomienia.