Prowadzący:

dr hab inż. Radosław Jasiński, prof. PŚ

dr inż. Andrzej Śliwka

Witamy na kursie Zaawansowane Konstrukcje Metalowe na semestrze pierwszym studiów niestacjonarnych drugiego stopnia!
Zakres kursu obejmuje 10 godz. wykładów m.in. na temat projektowania belek podsuwnicowych, naprężeń i odkształceń spawalniczych, węzłów podatnych, zbiorników oraz 8 godz. projektu belki podsuwnicowej w tym rysunek koncepcyjny hali z suwnicą natorową oraz obliczenia statyczno-wytrzymałościowe belki (bez zmęczenia).
Życzymy powodzenia!