Analiza matematyczna i algebra liniowa dla studentów Informatyki Przemysłowej