Kurs do przedmiotu Teoria Informacji dla studentów III semestru studiów stacjonarnych na kierunku Matematyka, specjalność Kryptografia.