Kurs z Przetwarzania i Ochrony Informacji dla studentów III roku studiów I stopnia na kierunku Matematyka